Värdegrund

Vi tror på ett

hållbart samhälle


Våra produkter är tillverkade i Nordöstra KIna.

Konjacspongen utvinns ur en rot som är snabbväxade.  Den växer i kollektiv av bönder, som är knutna till större förädlare. Våra konjacsponges tillverkas av Bebevisa Co Ltd, som är en av världens största tillverkare.