Vi tror på ett

hållbart samhälle

 

Våra produkter är tillverkade i Nordöstra KIna.

Konjacspongen utvinns ur en rot som är snabbväxade. Den växer i kollektiv av bönder, som är knutna till större förädlare. Våra konjacsponges tillverkas av Bebevisa Co Ltd, som är en av världens största tillverkare.

VÅR VÄRDEGRUND

 

Vi delar NOC Swedens värdegrund

 

SYFTE

Naturlig ekologisk hudvård är bra för människa och miljö. Vi verkar därför aktivt för att öka kunskap och sprida information om naturlig ekologisk hudvård för att öka marknadsandelen i Sverige.

 

VISION

Naturlig, ekologisk hudvård ska vara det självklara valet för den svenska hudvårdskonsumenten.

 

MÅL

Vi är övertygade om att naturlig ekologisk hudvård är det bästa valet. Vi vill därför att Naturlig, ekologisk hudvård årligen ska växa med minst 10% mer än hudvårdsmarknaden som helhet.

 

 

++++++++

 

Vi prioriter att finnas hos de butiker som främjar ekologiska produkter.

 

 

Copywrite lars@nela.se

2018

Nelatrade2018© Vi följer konsumentverkets råd och anvisningar om e-handel.

Nelatrade innehavare av F skattesedel.